Unimec – producator de structuri si confectii metalice pentru liniile electrice

header

„Diversificarea și creșterea capacității de producție în cadrul

SC UNIMEC SRL prin achiziționarea de echipamente tehnologice noi în vederea îmbunătățirii competitivității economice pe piața de profil”

Numele beneficiarului: UNIMEC SRL

Codul SMIS al proiectului: 138511

Scopul proiectului / Obiectivul general constă în dezvoltarea activității firmei prin modernizarea infrastructurii, dotarea cu utilaje tehnologice noi și introducerea de tehnologii noi, nepoluante în procesul de fabricație, în vederea dezvoltării durabile a societății.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

  1. Diversificarea și creșterea capacității de producție în cadrul SC UNIMEC SRL, prin achiziționarea de echipamente tehnologice și informatice noi, moderne, achiziția de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie și achiziția de software ce deservește procesul de producție, recertificare proces de sudură și recertificare sistem de management și mediu, în vederea dezvoltării societății pe piața de profil, într-un termen de 12 luni de la data începerii proiectului.
  2. Crearea de noi locuri de muncă în cadrul întreprinderii, prin angajarea unei persoane aparținând unei categorii defavorizate în vederea creșterii numărului mediu de angajați și menținerea acestei creșteri pe întreaga perioadă de monitorizare a proiectului (3 ani după efectuarea plății finale în cadrul proiectului) și eliminarea factorilor de discriminare și promovarea egalității de șanse, prin amenajarea a două locuri de parcare destinate persoanelor cu dizabilități într-un termen de 12 luni de la data începerii proiectului.
  3. Creșterea gradului de competitivitate pe piața internă și internațională, prin recertificarea procesului de sudură, recertificarea sistemului de management, participarea la un târg internațional în calitate de expozant și minimizarea la sursă a deșeurilor generate, inclusiv creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor prin recertificarea ISO 14001, într-un termen de 12 luni de la data începerii proiectului.

Rezultatele estimate ale proiectului:

  1. Echipamente tehnologice noi achiziționate (27 de echipamente, noi de producție, 3 echipamente informatice moderne, 3 buc. software, un sistem iluminat cu LED-uri, un sistem solar, un sistem automat compensare factor de putere).
  2. Un loc de muncă nou creat, 2 locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități amenajate, o persoană din categorii defavorizate angajată cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată.
  3. Un certificat de proces sudură prelungit, un sistem de management al mediului prelungit, participarea la un târg internațional.

Data semnării contractului de finanțare: 10.12.2021

Perioada de implementare a proiectului: 27.04.2020 – 31.07.2022

Valoarea totală a contractului de finanțare: 4.522.701,15 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 1.989.967,25 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 351.170,67 lei

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 2.341.137,92 lei

Informaţii suplimentare se pot obţine de la:

VASILE Gheorghe – Administrator

Telefon: 0238-724188, e-mail: unimec@unimec.ro

Unimec Logo

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

footer

www.inforegio.ro    |    facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.