Unimec – producator de structuri si confectii metalice pentru liniile electrice

Structuri metalice cu marcaj CE conform EN 1090

Unimec este producător certificat conform SR EN 1090, pentru realizarea de structuri metalice cu grad de executie EXC2. Putem emite declarație de conformitate CE și declarație de performanță pentru produsele realizate.

CE PRODUSE AU NEVOIE DE MARCAJ (CE)?

Marcajul CE al produselor garantează respectarea de către producător a standardelor şi legislaţiei europene privind securitatea în exploatare
Numeroase categorii de produse au nevoie să dețină marcaj CE pentru a putea fi comercializate pe piața din Uniunea Europeană – printre acestea inclusiv produsele pentru construcții.

CE STANDARD IMPUNE MARCAJUL (CE) AL PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCTII?

Regulamentul European privind produsele pentru construcţii – RPC 305/2011 stabileşte condiţiile pentru comercializarea produselor pentru construcţii.
Regulamentul cuprinde un număr de 441 de standarde armonizate la nivelul UE, care definesc specificaţiile şi performanţele ce trebuie să fie îndeplinite de produsele pentru construcţii.

MARCAREA STRUCTURILOR DIN OTEL

Standardul SR:EN1090 este un standard ce stabileşte cerinţele pentru evaluarea conformităţii caracteristicilor de performanţă pentru elementele structurale de oţel introduse pe piaţă ca produse pentru construcţii. Standardul definește “Produs pentru construcţii = orice produs introdus în piaţă în scopul de a fi încorporat în mod permanent în construcţii şi a cărui performanţă afectează performanţa construcţiei”, iar “Element structural = componente proiectate să asigure rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiei.”

LEGISLATIA ROMANEASCA

Directiva europeană 305/2011 este implementată în România prin HG 1236/2012 (privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii).
Lista de standarde româneşti ce transpun standarde europene în domeniul construcţiilor (inclusiv EN 1090 – Structuri din oţel şi aluminiu) a fost aprobată prin Ordinul MDRAP 2207/2014, stabilind data de intrare în vigoare – 01.07.2014.

DE CAND ESTE OBLIGATORIE MARCAREA STRUCTURILOR METALICE?

Conform HG1236/2012 și OM MDRAP 2207/2014, data de la care este obligatorie armonizarea cu standardul european EN 1090 este 01.07.2014.

IMPORTANTA MARCAJULUI CE

Producătorii de structuri metalice pot aplica marcaj doar dacă au un sistem de control al producţiei conform cu cerinţele EN 1090. Implementarea sistemului de control al producţiei în fabrică implică folosirea unor tehnologii potrivite tipului de produs realizat, efectuarea controlului calităţii conform cu cerinţele legale, asigurarea trasabilităţii tuturor materialelor folosite şi garantarea respectării cerinţelor din caietul de sarcini.